Få et gratis tagtjek i dag

Tagtjek

Som en forebyggende foranstaltning bør du med jævne mellemrum få foretaget et tagtjek, så eventuelle begyndende problemer kan tages i opløbet, inden de udvikler sig til deciderede skader

Vi foretager ofte tagtjek rundt om i hele danmark, og står klar altid klar med et godt tilbud, hvis du skal have taget tjekket grundigt igennem.

Selv små ubetydelige skader vokser sig store

Et nyt tag kan som oftest passe sig selv i en årrække, hvis det ellers er udført håndværksmæssigt korrekt. Men før eller siden bliver alle tagtyper indhentet af tidens tand, og det starter som oftest med små ubetydelige skader. Men selv den mindste sprække eller utæthed, som giver adgang til indsivning af regnvand, er et problem. 

Hvis vandet fryser til is, udvider det sig, og kan skabe frostsprængninger. På den måde udvides utætheden gradvist, og det opdages måske slet ikke, med mindre du er ”så heldig”, at det ligefrem drypper ned i boligen. 

Er taget af den ældre type, er udluftningen tit så mangelfuld, at der skabes grobund for råd og svamp. Det kan i længen svække trækonstruktionen. 

Der kan også være tale om tagsten- eller plader, som gradvist river sig løs under stormvejr, og til sidst flyver af og måske forårsager skader på ting eller personer i nærheden.

Et tagtjek forlænger tagets levetid 

Et tagtjek og eventuelle forebyggende reparationer koster kun en brøkdel af de udgifter, der kan komme, hvis de små skader får lov at passe sig selv og vokse sig store. Set over en årrække er der rigtig mange penge at spare ved at være proaktiv og luge problemerne ud, efterhånden som de viser sig. 

Afhængigt af typen og alderen af dit tag, ved vores dygtige fagfolk lige præcis hvad de skal kigge efter. Derfor tager et tagtjek ikke lang tid. 

Hvad vi kigger efter ved et tagtjek

Meget afhænger af tagets type og beskaffenhed, og der vil altid være tale om en vis grad af erfaring. Det handler om at ”have næse” for potentielle problemer. Er der f.eks. tale om tagsten af tegl eller beton, består et tagtjek først og fremmest i at spotte løstsiddende sten, og sten, der har forrykket sig pga. temperatursvingninger. Der er naturligvis særlig fokus på udsatte steder som tagryg og inddækninger ved skorstene og ventilation.

Eternittag kræver stor erfaring, for taget kan sagtens være i orden, selv om det er slidt af vind og vejr. Pladerne gås bl.a. igennem for begyndende frostsprængninger, og eventuelle revner i kanterne, som kan indikere, at pladerne er udtjente. 

Der opstår sjældent deciderede huller i tagpap, men samlinger og afslutninger kontrolleres for at sikre, at tagpappet ikke har løsnet sig pga. mangelfuld brænding eller lignende montagefejl. Også her er det vigtigt, at inddækninger ved skorstene, ovenlysvinduer mv. er intakte.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Skal vi kontakte dig?


  1. Ugyldig indtastning
  2. Ugyldig indtastning
  3. Ugyldig indtastning
  4. Ugyldig indtastning

Gratis tilbud