Skal du have nyt tag - så snak med os

Nyt tag

Hvis du skal have nyt tag, giver vi gerne et uforpligtende tilbud på arbejdet. Vi udføre tagarbejde i hele danmark, og har ekspertise i alle former for tagkonstruktioner, uanset om det er eternit, stål, beton, tegl eller pap.

Taget spiller en vigtig rolle i det helhedsindtryk, folk får af dit hus. Det har stor betydning for gæster og potentielle købere. Samtidig er det også noget, du selv skal se på hver eneste dag, når du kommer hjem til huset. 

Udskyd ikke investeringen i nyt tag for længe

Udskiftning af taget er uden tvivl en af de dyreste vedligeholdelsesopgaver på et hus, og derfor vil du ofte være tilbøjelig til at udskyde opgaven. Som med al anden vedligeholdelse, er det som regel en rigtig dårlig ide, der i sidste ende kan vise sig at blive en dyr besparelse. Selv små revner og utætheder kan resultere i, at fugt trænger ind. Det er et problem, fordi fugten kan beskadige både tagkonstruktion og i værste fald også den øvrige del af huset. Fugt kan også resultere i frostsprængninger, som ikke nødvendigvis er så lette at opdage i starten. 

Løse tagsten og sprækker er også udsatte steder, når storm og uvejr sætter ind. Naturen viser sig ganske jævnligt fra sin værste side, og eksperterne forventer, at tendensen til voldsomt vejr vil fortsætte og endda tage til i årene fremover. 

Der er mange muligheder ved valg af nyt tag

De senere år er der sket rigtig meget rent byggeteknisk, og moderne tagkonstruktioner er mere holdbare end tidligere. Men sammen med de mange muligheder følger også en række svære valg, hvor vi gerne rådgiver dig med netop dit tag. 

Meget afhænger selvfølgelig af huset, for taget skal passe ind. Nogle hustyper egner sig mere til traditionelt tag som f.eks. tegl, mens nyere huse ofte sagtens kan bære mere moderne tagtyper som f.eks. tagpap. For de fleste vil økonomien spille en væsentlig rolle, når der skal vælges nyt tag, og priserne kan svinge en hel del. 

Det er dog ikke kun selve tagbelægningen, der spiller ind. Processen med at pille det eksisterende tag ned og bortskaffe det, skal også med i kalkulationerne. Derudover kan der være problemer med, at den eksisterende tagkonstruktion ikke kan bære vægten af det nye tag, hvis det er tungere end det eksisterende tag.

Heldigvis er tendensen, at de nye tag-typer vejer mindre, og dermed kan der ofte spares mange penge. Et eksempel er stål-tag, der i mange tilfælde kan lægges direkte oven på det gamle tag, således at der yderligere spares på nedtagning og bortskaffelse af det gamle.

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på et nyt tag

Vi dækker hele Sønderjyllands-området, og kommer gerne forbi til en snak omkring netop dit hus og tagets tilstand. Vi kan også give dig et godt tilbud på et nyt tag, hvis det er den bedste løsning – og det er naturligvis helt uforpligtende. Ring til os på 60 40 73 13 eller brug kontaktformularen neden for – så finder vi sammen et tidspunkt, der passer dig.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Skal vi kontakte dig?


  1. Ugyldig indtastning
  2. Ugyldig indtastning
  3. Ugyldig indtastning
  4. Ugyldig indtastning

Gratis tilbud